Filip Szydłowski

Junior Associate

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filip zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla podmiotów gospodarczych, a także pomaga podmiotom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową korzystać z preferencyjnego opodatkowania w postaci IP Box (Innovation Box).

Posiada również doświadczenie w zakresie ubiegania się o zewnętrzne finansowanie dla przedsiębiorstw w formie pomocy publicznej. Brał udział m.in. w pozyskiwaniu dotacji oraz dofinansowania z programów realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla przedsiębiorstw z branży technologicznej.

Od 2017 roku zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej, a od 2020 roku jest związany z TaxLab.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.