Innowacje

Kompleksowo wdrażamy ulgi podatkowe związane z działalnością badawczo-rozwojową (ulga B+R, IP Box, 50% koszty uzyskania przychodów), a także pozyskujemy finansowanie ze środków UE oraz rządowych na działalność innowacyjną.