Ulga B+R jako narzędzie poprawy płynności finansowej

Ulga B+R może poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa w czasach epidemii COVID-19.

W obecnej skomplikowanej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią koronawirusa, przedsięborcy często poszukują źródeł finansowania, które pozwoli im zachować płynność, a w wielu przypadkach pozwoli zachować miejsca pracy i utrzymać biznes.

W takich przypadkach tym bardziej warto skorzystać z ulgi podatkowej związanej z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Skorzystanie z ulgi B+R w praktyce oznacza w większości przypadków zwrot podatku na rachunek podatnika. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców prowadzących swoją działalność od wielu lat, jak również start-upów, które nie generują jeszcze przychodów.

Warto zaznaczyć, że:

  • skorzystanie z ulgi B+R nie wiąże się z koniecznością uzyskania i utrzymania przez przedsiębiorcę określonych efektów np. pozytywnego zakończenia prac B+R  lub zrealizowania wskaźników np. uzyskania określonego poziomu przychodów z komercjalizacji wyników prac B+R - niezbędne jest jedynie prowadzenie działalnosci B+R oraz ponoszenie związanych z nią kosztów kwalifikowanych;
  • pojęcie działalności badawczo-rozwojowej jest przez organy podatkowe rozumiane dla celów ulgi B+R dość szeroko i obejmuje w praktyce tworzenie nowych / ulepszonych produktów lub usług, a także nowych / ulepszonych procesów produkcji lub świadczenia usług.

W związku z wydłużonymi do końca maja 2020 r. terminami do rozliczenia podatków dochodowych, warto zweryfikować czy prowadzona przez Państwa działalność kwalifikuje się jako działalność B+R i czy możliwe jest uzyskanie realnej korzyści finansowej związanej ze skorzystaniem z ulgi B+R.