Tarcza 4.0 odracza obowiązki TP ale czy na pewno warto czekać?

„Tarcza 4.0” odroczyła obowiązki związane ze złożeniem formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, znana powszechnie jako „Tarcza 4.0” (link do pełnej treści dokumentu zamieszczamy tutaj: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94) odroczyła obowiązki związane ze złożeniem formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych odpowiednio:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Co do zasady zatem, większość podatników otrzymała dodatkowe trzy miesiące nie tylko na przygotowanie wszystkich wymaganych nowymi przepisami elementów dokumentacji lokalnej (w przypadku skorzystania z przedłużenia, automatycznie o trzy miesiące przedłużony jest także czas na dołączenie grupowej dokumentacji, tzw. „Master File”) oraz wypełnienie formularza TPR. Przede wszystkim te trzy dodatkowe miesiące mogą dać szansę na upewnienie się, iż rynkowość realizowanych transakcji pozwala (pod rygorem odpowiedzialności KKS) na złożenie przez kierownika jednostki oświadczenia potwierdzającego rynkowe warunki transakcji opisanych w lokalnej dokumentacji.

Te swoiste „wakacje z dokumentacją TP” (w porównaniu do lat poprzednich, gdzie ten właśnie najcieplejszy okres w roku był czasem wytężonej pracy dla większości podatników by wypełnić obowiązki do końca września) mogą być jednak bardzo złudne. Obowiązki dotyczące roku 2019 nadal wywołują wiele wątpliwości i niejasności, a konsekwencje w razie kontroli (w tym w szczególności w świetle kwestii karnoskarbowych) mogą być poważne.

Rekomendujemy zatem nieodkładanie tego tematu na późniejszy czas. Z praktyki biznesowej znakomitej większości naszych Klientów wynika, że koniec roku kalendarzowego jest jeszcze trudniejszym okresem na zajęcie się kwestią cen transferowych niż przełom drugiego i trzeciego kwartału. Co gorsza, ew. obszary ryzyka zidentyfikowane dla poprzedniego roku podatkowego, będą pod koniec kolejnego roku trudne do ograniczenia także w kolejnym roku. TaxLab oferuje Państwu pełne wsparcie w tym wymagającym obszarze podatkowym.