Dotacja z NCBiR bez VAT

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie, w której reprezentowaliśmy naszego klienta uchylił zaskarżoną niekorzystną interpretacje indywidualną Dyrektora KIS.

Uchylona interpretacja dotyczyła opodatkowania VAT dofinansowania przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na opracowanie innowacyjnego pojazdu opancerzonego. Przy czym warunki projektu zobowiązują beneficjenta do nieodpłatnego przekazania jego efektów - prototypów pojazdu oraz praw autorskich na rzecz Skarbu Państwa.

W takim stanie faktycznym, Dyrektor KIS stwierdził, że przekazane przez NCBiR środki da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu i w efekcie są one dofinansowaniem do ceny. Powinien więc powstać obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej kwoty (którego kwota pomniejszy faktyczną wartość otrzymanego dofinansowania).

WSA w swoim orzeczeniu nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS i uchylił w całości interpretację. Uznanie dofinansowania za nieopodatkowane, pozwoli zrealizować budżet projektu w pełnym zakresie, bez konieczności finansowania VAT lub negocjowania tzw. “unettowienia” dofinansowania.

Warto pokreślić, że jest to kolejny pozytywny wyrok dla beneficjentów dotacji od NCBiR.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 listopada 2020 r., sygn. I SA/Łd 321/20