Ulga IP Box dla programistów

Od 2019 r. programiści mogą korzystać z ulgi IP Box. Instrument IP Box daje możliwość skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego, zamiast powszechnie obowiązującej stawki 19%.

W rozliczeniu za 2019 r. z IP Box skorzystało około 1 600 osób fizycznych. W większości byli to programiści. Skala zainteresowania IP Box rośnie. Kto może skorzystać z ulgi IP Box? Jakie są warunki skorzystania z ulgi IP Box? W jaki sposób można skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP Box to preferencja podatkowa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Celem instrumentu jest zwiększenie aktywności i atrakcyjności działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce. Benefit polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego (PIT lub CIT) z 19% do 5% w przypadku wytwarzania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (w tym autorskiego prawa do programu komputerowego). Aby skorzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania dochodu, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Rozwiązania podatkowe typu IP Box z sukcesem funkcjonują w wielu krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji czy Luksemburgu. Od 2019 r. taka możliwość istnieje również w Polsce.

Zastanawiasz się czy ulga IP Box jest dla Ciebie? Jeśli:

  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, oraz
  • tworzysz innowacyjne oprogramowanie i udzielasz do niego licencji (np. w formie aplikacji internetowej) lub tworzysz oprogramowanie na czyjeś zlecenie i przenosisz prawa na zleceniodawcę (np. jako podwykonawca tzw. software house),

odpowiedź brzmi TAK.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi IP Box?

Wiesz już, że kwalifikujesz się do ulgi IP Box. W następnym kroku należy przyjrzeć się bardziej dokładnie czynnościom jakie wykonujesz. Aby móc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, Twoje codzienne zadania muszą nosić znamiona działalności badawczo-rozwojowej. W zawodzie programisty do takich zadań można przykładowo zaliczyć tworzenie:

  • tworzenie nowego oprogramowania;
  • rozwijanie oprogramowania;
  • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
  • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów,
  • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Jeśli wykonujesz swoje zadania systematycznie, a praca jest twórcza i prowadzi do zwiększenia zasobów wiedzy (np. bez podejmowanych czynności nie można by było opracować finalnego produktu), ulga IP Box jest dla Ciebie.

W jaki sposób można skorzystać z ulgi IP Box?

Aby móc skorzystać z ulgi IP Box dla programistów musisz prowadzić odpowiednią ewidencję. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie ewidencji umożliwiającej wyodrębnienie dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego. Należy zadbać o wyodrębnienie uzyskanych w danym okresie przychodów i kosztów, dochodów i strat. Jeśli pracujesz nad wytworzeniem więcej niż jednego IP (autorskiego programu), zadbaj, aby każdy z tych projektów posiadał swoją własną ewidencję.

Czy ulga IP Box działa wstecz?

Z ulgi IP Box programista może korzystać w odniesieniu do dochodów uzyskanych począwszy od 2019 r. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nic straconego. Wciąż możesz skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania dochodu jaki uzyskałeś w 2019 r. Wystarczy przygotować stosowną ewidencję i dokonać korekty zeznania podatkowego.

Obniż stawkę podatku dochodowego z 19% do 5%. Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z TaxLab. Potwierdzimy czy Twoja działalność kwalifikuje się do ulgi IP Box dla programistów, zadbamy o wszelkie formalności (w tym wniosek o indywidualną interpretację) oraz skonsultujemy z Twoją księgową kwestię poprawnej ewidencji.