NSA orzeka na korzyść samorządów!

W ostatnim czasie NSA ostatecznie uchylił trzy negatywne interpretacje podatkowe w sprawach, w których reprezentowaliśmy jednostki samorządu terytorialnego i wydał korzystne dla gmin rozstrzygnięcia.

Sprawy dotyczyły interpretacji indywidualnych, w których Dyrektor KIS zajmował niekorzystne dla gmin stanowisko – w zakresie (i) prawa do odliczenia VAT od całości wydatków związanych z modernizacją targowiska, (ii) możliwości stosowania indywidualnego prewspółczynnika w związku z działalnością wodno-kanalizacyjną oraz (iii) niepodlegania pod obowiązki wynikające z ustawy o VAT czynności z zakresu edukacji i opieki społecznej

We wszystkich trzech sprawach NSA potwierdził korzystną dla jednostek samorządów terytorialnego interpretację przepisów Dyrektywy VAT oraz polskiej ustawy o VAT. Co więcej, wyroki te wpisują się w korzystne dla JST linie orzecznicze, w których potwierdzenie znajdują stanowiska o możliwości odliczenia całości VAT w związku z modernizacją i prowadzeniem targowisk, możliwością stosowania przez JST różnych prewspółczynników odliczenia oraz wyjęcia poza VAT części czynności z zakresu edukacji oraz opieki społecznej.

Konsekwentnie wyroki te potwierdzają, że jednostki samorządu terytorialnego nie stoją na straconej pozycji w sporze z organami podatkowymi - Naczelny Sąd Administracyjny coraz częściej przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego rację.

Omawiane wyroki:

  • wyrok NSA z dnia 12 lutego 2021 r., sygn. akt I FSK 1980/19;
  • wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 454/19;
  • wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1136/19.