Nowe ulgi podatkowe na innowacje - projekt MF

Ministerstwo Finansów skierowało do prekonsultacji projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która ma rozszerzyć zakres ulg związanych z szeroko rozumianą działalnością innowacyjną.

W ramach pakietu ulg innowacyjncyh MF proponuje wprowadzenie następujących rozwiązań:

Ulga na robotyzację

Podatnicy inwestujący w robotyzację swojej działalności będą mogli odliczyć dodatkowo 50% wydatków poniesionych na nabycie:

 • robotów przemysłowych oraz związanych z nimi maszyn i urządzeń (w tym w ramach leasingu finansowego);
 • wartości niematerialnych i prawnych związanych z nabywanymi robotami;
 • usług szkoleniowych związanych z nabywanymi robotami.

Z ulgi będzie można skorzystać w latach 2022 – 2026.

Ulga na prototyp

Przedsiębiorcy rozwijający nowe produkty będą mogli dodatkowo odliczyć 30% kosztów poniesionych na:

 • produkcję próbną nowego produktu, tj.:
  • koszty nabycia lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej;
  • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej;
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej; oraz
 • wprowadzenie na rynek nowego produktu, tj.:
  • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu itp.;
  • koszty badania cyklu życia produktu;
  • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 10% dochodu.

Modyfikacja ulgi B+R oraz IP BOX

Od nowego roku wydatki na koszty pracownicze związane z działalnością badawczo-rozwojową będą mogły zostać uwzględnione w uldze B+R w 200% (obecnie w 100%).

Dodatkowo, koszty kwalifikowane uwzględnione w uldze B+R będą mogły obniżać dochód do opodatkowania na zasadach IP BOX (stawką 5% PIT/CIT). Aktualnie, jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP BOX wymaga rozdzielenia dochodów objętych ulgą B+R od tych opodatkowanych IP BOX.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Proponowana ulga stanowi w praktyce uzupełnienie ulgi B+R. Nowelizacja przewiduje bowiem możliwość obniżania zaliczek na podatek dochodowy  pracowników innowacyjnych w sytuacji, gdy podatnik nie skorzystał w pełni z ulgi B+R ze względu na stratę lub brak wystarczającej kwoty dochodu do zmniejszenia.

Za pracowników innowacyjnych uznaje się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50 %.

Więcej informacji oraz projekt nowelizacji znajduje się na stronach MF.