Nowe przepisy VAT dotyczące bonów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy regulujące sposób opodatkowania VAT bonów (voucherów) dostosowujące przepisy ustawy o VAT do wymogów unijnych.

Czytaj więcej

5% CIT dla innowacji - innovation box

W dniu 26 października Senat RP przyjął bez żadnych poprawek nowelizację m.in. ustaw o podatkach dochodowych, która wprowadza w Polsce od 2019 r. nowy instrument wsparcia podatkowego dla działalności badawczo-rozwojowej, tzw. innovation box.

Czytaj więcej

Bony nowe przepisy VAT

Trwają prace legislacyjne dotyczące kilku nowelizacji ustawy o VAT (w tym w zakresie tzw. kas on-line). Najbardziej zaawansowane są prace dotyczące implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r., którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do 1 stycznia 2019 r. 

Czytaj więcej

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 11 października 2018 r. został opublikowany projekt Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw.

Czytaj więcej